Stories to Inspire Action

FILM som inspirerar till förändring

mission STATEMENT

Vi gör film som väcker känslor, rubbar tanken och inspirererar  till förändring.

OM OSS

Bliss of the unknown

topptur-åkning med okänd destination

SE FLER CASE

En värld av berättelser

Berättelsen formar världen

Människan skulle inte vara människa om det inte vore för berättelsen. Det är vårt genetiskt nedärvda behov av berättelser som har gett oss vårt språk och som formar den värld vi lever i. Det är genom berättelserna vi förmedlar vilka vi är, vilka våra drömmar är och vilka vi vill vara. Det gäller för indiver såväl som för företag, organisationer och projekt.

Filmen är närmast människan

Det filmiska berättandet är det som ligger närmast människans eget sätt att tänka, drömma och känna. I filmen kan vi hoppa från en plats och tid till en helt annan utan att det är det minsta konstigt, precis som det fungerar i tanken eller i drömmen. Det ger filmen unika möjligheter att under en kort tid ersätta våra egna liv och pröva andras tankar, känslor och drömmar.

Med kraft att förändra

Film är ett utmärkt medium för ett berättande som väcker riktiga känslor. Det är därför vi människor gillar att se på film. Vi vill känna ordentligt och gärna så att det rubbar tanken en aning.  Därför är film ett utmärkt medium för dig som vill ladda ett  viktigt budskap med en stark känsla eller inspirera till förändring.

Endless Summer Nights

en midsommarnatts dröm

FLER CASE

Att inspirera till förändring

Vår jord är allvarligt hotad av klimatförändringar. Vi tror att allting vi gör från och med nu måste vara i riktning för att vända den utvecklingen. Det gäller även för vilka historier vi berättar. Narrativet om verkligheten formar den värld vi lever i, både idag och i morgon. Film är ett medium med en oerhörd kraft om det hanteras rätt. Det är överlägset för att kommunicera starka känslor och förmedla budskap och värdegrunder.
Vi samarbetar gärna med organisationer och företag som delar vår syn på att en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar värld är möjlig. Vi ser gärna på våra uppdragsgivare-kund-relationer som samarbeten i kampen att nå dit. Klimatfrågor, hållbar besöksnäring, friluftsliv, fiskevård, samt naturresurs-, demokrati- och rättighetsfrågor är ämnen som vi kan och gärna samarbetar kring.

GÅ TILL CASE

🌍

Ansvar

En hållbar värld är möjlig

Vi tror på möjligheter. Vi tror på och kompromissar inte med ärlighet. Vi tror att riktiga berättelser av äkta människor är det starkaste som finns. Verkligheten överträffar ofta dikten. Därför har vi specialicerat oss på att använda oss av riktiga berättelser av äkta människor för att göra världen till en lite bättre plats att bo på. Vi är öppna för att samarbeta med alla företag, organisationer och individer som delar vår övertygelse att verka för ett mer hållbart sätt att leva på i projekt som för oss närmare målet om en mer hållbar värld. Vi tror på att göra hellre än att snacka - slå oss en signal och berätta om vad du vill göra!

Om oss

Sweet Earth är ett litet produktionsbolag med ett stort samhällsengagemang som drivs av filmaren och journalisten Johan Granstrand. Vi är specialiserade på att göra engagerande innehåll för dig som vill åstadkomma förändring. Vi tar helhetsansvar för hela produktionen från idé till leverans, och anlitar underleverantörer när så behövs för till exempel originalmusik, illustrationer eller grafik. Vi gör även filmfotograf-uppdrag i andras produktioner eller samarbetar med andra produktionsbolag när vi behöver skala upp.

Varje år i början på februari arrangerar vi en snöbiofestival i Skellefteå i norra Sverige, där vi visar film på en duk helt och hållet byggd av renaste snö - Snöbion. Välkommen dit!

gå till snobion.se

På Issuu finns några av Johan Granstrands publicerade böcker, t ex Another Day of Life som gavs ut på Journal förlag.  

go to issuu.com
KONTAKT

Reach out!

Slå en signal eller skicka ett mail så pratar vi om ditt nästa projekt.

go to vimeo

go to youtube

go to instagram

go to facebook

top